فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

شیوه‌نامه تدوین مقاله

 • مقاله باید دارای اجزای زیر باشد:
 1. چکیده (100 تا 150 کلمه)؛
 2. واژه‌های کلیدی (حداقل پنج واژه)؛
 3. مقدمه نظری و توجیهی؛
 4. روش تحقیق؛
 5. یافته‌های تحقیق؛
 6. تجزیه و تحلیل؛
 7. نتیجه‌گیری؛ و
 8. فهرست منابع.
 • نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان در ذیل عنوان مقاله به‌طور کامل بیاید.
 • میزان تحصیلات، رتبة علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه، شهر محل دانشگاه، پست الکترونیکی، تلفن، نمابر و نشانی نویسنده/ نویسندگان در پانوشت قید گردد. همچنین نویسنده مسئول مشخص شود.
 • حجم مقالات حداقل شِش‌هزار و حداکثر هشت‌هزار کلمه باشد.
 • روش منبع‌نگاری در «فصلنامه اقتصاد پنهان» APA در نرم‌افزار word می‌باشد. 
 • در فهرست منابع، باید منابع فارسی و خارجی به‌صورت مجزای از هم بیایند.
 • معادل لاتین اسامی و اصطلاحات غیرفارسی متن در پانوشت درج شود.
 • جداول، شکل‌ها، نمودارها، منحنی‌ها، تصاویر و نقشه‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و مآخذ آنها به‌طور دقیق ذکر گردد.
 • مقالات از طریق سایت فصلنامه ارسال شود.
 • مقالات دریافت‌شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرایند داوری علمی قرار گرفته و رأی نهایی درخصوص پذیرش یا رد آن توسط شورای پژوهشی صادر می‌شود.
 • فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.