فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مجله اقتصاد پنهان به صورت دوماهنامه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به صورت آنلاین و چاپی منتشر می شود.

«این نشریه حاصل فعالیت مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( نشریه اقتصاد پنهان) و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایراناست».