فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مقاله پژوهشی
آسیبشناسی سیاستگذاری و خلاءهای قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آسیبشناسی سیاستگذاری و خلاءهای قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فرهاد خدرویسی

دوره 7، شماره 29 ، مهر 1401، صفحه 7-27

چکیده
  یکی از مهم‌ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی‌مدت خدشه‌دار کرده است، پدیده‌ قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و شناسایی کانالهای قاچاق سوخت و ارائه فناوریهای پیشرفته نوین برای مبارزه با آن
بررسی و شناسایی کانالهای قاچاق سوخت و ارائه فناوریهای پیشرفته نوین برای مبارزه با آن

مرضیه رسولی؛ کاوه جادی

دوره 7، شماره 29 ، مهر 1401، صفحه 29-73

چکیده
  چالش‌های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی‌شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت‌ها باید قاطعانه عمل کنند تا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در پرتو اصل تفکیک قوا
جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در پرتو اصل تفکیک قوا

علی شهاب تالی

دوره 7، شماره 29 ، مهر 1401، صفحه 75-105

چکیده
  مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال‌ها و ماه‌های اخیر در صدر مسائل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
محاسبه ارزش و سهم قاچاق کالا از واردات کل کشور
محاسبه ارزش و سهم قاچاق کالا از واردات کل کشور

میثم حداد؛ خدیجه صلاحی ابر

دوره 7، شماره 29 ، مهر 1401، صفحه 107-124

چکیده
  محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به‌منظور اتخاذ سیاست‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از ...  بیشتر