فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مقاله پژوهشی
شناسایی شیوه های کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو
شناسایی شیوه های کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو

مجید حسین خانبگی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 27-45

چکیده
  قاچاق دارو پس از مواد مخدر و نوع قاچاق است، چراکه زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نبوده، بلکه سلامتی و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.در این تحقیتقی, ضمن بررسی شیوه‌های کنترل و مقابله‌ای نیروی انتظامی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان
بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان

حبیب اله فصیحی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 47-71

چکیده
  در این مقاله پس از تعریف مناطق آزاد و و تشریح تاریخچه تاسیس این مناطق در اپران و انواع و نسل‌های مختلف مناطق آزاد تشریح شده و اهداف مختلف از ایجاد آنها بیان گردیده است. سپس به روش توصیفی - تحلیلی به مقایسه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز
بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز

عباس شاکری؛ حمید قاسمی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 155-164

چکیده
  با توجه به اهمیت قاچاق ارز و تاثیر گذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد و لزوم اعمال مدیریت کارآمد در بازار ارز از سوی دستگاههای ذیربط موضوع انضباط بخشی به این بازار با هدف مقابله موثر با قاچاق ارز به عنوان ...  بیشتر