فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مقاله پژوهشی
از حدی انگاری قاچاق کالا و یا اعمال قاعده تکرار جرم حدی تا انصراف قاعده التعزیر دون الحد از این جرم
از حدی انگاری قاچاق کالا و یا اعمال قاعده تکرار جرم حدی تا انصراف قاعده التعزیر دون الحد از این جرم

احمد حاجی ده آبادی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 9-35

چکیده
  قاچاق کالا یکی از مهمترین جرایمی است که امنیت و سلامت جوامع را تهدید می‌کند. آثار مخرّب این جرم و جرایم ناشی از آن باعث شده تا نظام‌های حقوقی، مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر بگیرند. ماهیت این جرم از نظر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شرایط حاکم بر صحت معاملات در معامله کالای قاچاق
شرایط حاکم بر صحت معاملات در معامله کالای قاچاق

مینا مهاجر؛ میترا حسینیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 37-59

چکیده
  موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می‌کنند، قانون حاکم بر قراردادها را معین می­نماید، بنابراین لازم است در تنظیم قراردادها به قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر مقولات فرهنگی در مبارزه با قاچاق کالا با رویکرد مبانی معرفت دینی
تأثیر مقولات فرهنگی در مبارزه با قاچاق کالا با رویکرد مبانی معرفت دینی

فرهاد خاکسار

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 61-82

چکیده
  یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که در کانون توجه دینداران قرارگرفته است، بحث معرفت دینی است، از طرفی قاچاق کالا پدیده‌ای چند وجهی است که ابعاد متعددی در آن دخیلند، یکی از ابعاد که همه ابعاد را تحت تاثیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین دلالت قاعده نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تبیین دلالت قاعده نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مهدی فرهنگ دلیر

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 83-117

چکیده
  دربارۀ وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادلۀ شرعی متعددی وجود دارد که از جمله: قاعدۀ حرمت تقویت کفار، قاعدۀ لاضرر و ... از مهمترین آن ادله قاعدۀ نفی سبیل است که این نوشتار با بررسی کیفیت و چگونگی دلالت قاعدۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش کالای قاچاق در گسترش فرهنگ مصرف و کمرنگ شدن ارزشهای دینی و اخلاقی
نقش کالای قاچاق در گسترش فرهنگ مصرف و کمرنگ شدن ارزشهای دینی و اخلاقی

حمید دهقانیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 119-157

چکیده
  قاچاق کالا به عنوان پدیده­ای مخرّب برای چرخه سالم اقتصاد ملی، بسترساز آسیب‌های متعدد اجتماعی بوده است. رشد بی­رویه این پدیده در سال‌های اخیر توجه جدی مسئولین امر را به خود معطوف نموده به طوریکه به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی
بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی

ادریس راموز؛ محمد حسین شعاعی شهرضا

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 159-185

چکیده
  قاچاق کالا و ارز یکی از مسائل اساسی است که کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. از یک سو  کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل ملی روبروست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل علل و عوامل جرم قاچاق کالا و اصول حاکم بر پیشگیری از آن
تحلیل علل و عوامل جرم قاچاق کالا و اصول حاکم بر پیشگیری از آن

منوچهر صادقی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 187-202

چکیده
  قاچاق کالا معلول یک سری علل و عوامل مختلفی است که مبارزه با آن مستلزم توجه همگانی و عزم راسخ همه‌ی نهادهای دولتی و مردمی است که اگر بتوان سیاستی یکپارچه را در جهت هماهنگی این دو نهاد مردمی و دولتی برپا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی اجمالی به تاثیر قاچاق بر ابعاد مختلف امنیت در بلوچستان
نگاهی اجمالی به تاثیر قاچاق بر ابعاد مختلف امنیت در بلوچستان

احمدرضا طاهری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 203-218

چکیده
  مقاله حاضر از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول به عوامل مهم پیدایش قاچاق کالا در بلوچستان می­پردازد که مهمترین این عوامل موقعیت جغرافیایی، مهاجرت‌های غیرقانونی، سود قابل ملاحظه ناشی از قاچاق، و بیکاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر قاچاق بر از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی
تاثیر قاچاق بر از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی

زینب محمود آبادی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، صفحه 219-255

چکیده
  امروزه قاچاق یکی از مسائل اصلی کشور محسوب می­شود. به طوری که آثار قاچاق نه‌تنها در بعد اقتصادی آسیب­های جدی به جامعه وارد می­کند، بلکه آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی جبران‌ناپذیری نیز ...  بیشتر