فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فرزاد پارسا

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، صفحه 10-26

چکیده
  قاعده «کلّ معصیةلیس فیها حدّ مقدّر ففیهاالتّعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می‌دارد که معاصی فاقد حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز
قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، صفحه 27-54

چکیده
  مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد قاعده « تصرف إلامام علی الرعیه منوط بالمصلحه» در تعامل با قاچاق کالا و ارز
کاربرد قاعده « تصرف إلامام علی الرعیه منوط بالمصلحه» در تعامل با قاچاق کالا و ارز

سید ذکریا حسینی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، صفحه 55-77

چکیده
  قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی شامل اقتصادی، صنفی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده که مهمترین و نمایان‌ترین وجه آن، تأثیر اقتصادی‌اش بر یک کشور است؛ از جنبه‌ی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازکاوی مصادیق قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران
بازکاوی مصادیق قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران

مرتضی طیبی جبلی؛ داریوش کیوانی هفشجانی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، صفحه 79-101

چکیده
  جرم قاچاق کالا به مثابه‎ی یکی از جرایم آسیب زننده به اقتصاد کشور، نقش بارزی را در خصوص بحران آفرینی اقتصادی ایفا کرده و سالانه ارقام هنگفتی را به عنوان زیان، به مجموعه‎ی اقتصاد کشور تحمیل می‎نماید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقاصد شریعت و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز
مقاصد شریعت و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

وریا حفیدی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، صفحه 103-141

چکیده
  «مقاصد شریعت» بیان غایت‌مندی شریعت در قانونگذاری و تشریع احکام می‌باشد و از علومی است که از صدر اسلام مورد پذیرش همه مسلمانان قرار داشته و بر اساس آن متون دینی تفسیر شده‌اند. هر چند در امکان و چگونگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازپژوهی ابعاد سیاسی موثر با قاچاق و راهکارهای فقهی مبارزه با آن
بازپژوهی ابعاد سیاسی موثر با قاچاق و راهکارهای فقهی مبارزه با آن

احسان علی اکبری بابوکانی؛ احسان آهنگری

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، صفحه 143-165

چکیده
  قاچاق کالا که از آفت‌های بسیار مخرّب در اقتصاد جوامع است، از عوامل گوناگونی ناشی می‌شود. ابعاد سیاسی در کنار ابعاد فرهنگی و اقتصادی از آن جمله است. در این نوشتار بعد از بر شمردن عوامل سیاسی که به گسترش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش پایگاه ها و نهادهای دینی در تقویت بسترهای اقتصادی و اصلاح رفتارهای اجتماعی
بررسی نقش پایگاه ها و نهادهای دینی در تقویت بسترهای اقتصادی و اصلاح رفتارهای اجتماعی

عصام الدین گوگلان

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، صفحه 167-184

چکیده
  از دید اندیشمندان پنهان نیست که از میان انواع مبارزه، ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با پدیده‌های شومی همچون قاچاق کالا و ارز و و مواد مخدر و انواع گوناگون قاچاق که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از ...  بیشتر