فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مقاله پژوهشی
قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه
قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

مصطفی ذوالفقارطلب

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، صفحه 35-72

چکیده
  یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می‌شود. این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه

محسن صیقلی؛ احمد کلاه مال همدانی؛ سمانه لاجوردی

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، صفحه 73-115

چکیده
  قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به وبژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قاعده ی «تتقدم المصلحه العامه علی مصلحه و الخاصه» و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز
قاعده ی «تتقدم المصلحه العامه علی مصلحه و الخاصه» و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

محمد جمالی

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، صفحه 117-148

چکیده
  قاچاق کالا و ارز یکی از دغدغه‌های دولتمردان خاصه مقام معظم رهبری و نهاد ریاست جمهوری است. تطبیق این مقوله با اصول و قواعد شرعی، سبب میشود توجیهات مبتنی بر منع یا جواز قاچاق کالا را قبول یا رد نماید. یکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان سنجی حکم افساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی
امکان سنجی حکم افساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی

محمدجعفر حبیب زاده

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، صفحه 149-197

چکیده
  قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده‌های رایج در دولت‌های مدرن و از آفت‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است که در دوران اخیر جنبۀ سیاسی و امنیتی هم پیدا کرده است و به رغم مبارزه مداوم دولت‌ها با ...  بیشتر