فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مقاله پژوهشی
مدل بومی پیشگیری از قاچاق کالا بر اساس الگوی سطوح مشارکتی
مدل بومی پیشگیری از قاچاق کالا بر اساس الگوی سطوح مشارکتی

مریم رهسپار

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، صفحه 7-38

چکیده
  به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به طورکلی هراقدامی نیاز به مشارکت بازیگران آن صحنه دارد، پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این قاعده خارج نیست. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش، پاسخ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زنجیره تامین ، فناوری بلک چین و تاثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا
زنجیره تامین ، فناوری بلک چین و تاثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا

عبداله تعامی؛ حامد ریاحی

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، صفحه 39-63

چکیده
  زنجیره تأمین فعلی یک مدل اقتصادی خطی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای عرضه را تأمین می‌کند. اما این مدل دارای برخی از معایب، مانند مشکلات روابط بین اعضای زنجیره تأمین و یا عدم شفافیت اطلاعات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی پنجره واحد تجارت فرامرزی و تاثیر آن بر تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا (مطالعه موردی چند کشور منتخب)
مطالعه تطبیقی پنجره واحد تجارت فرامرزی و تاثیر آن بر تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا (مطالعه موردی چند کشور منتخب)

وحید مغربی سینکی؛ علی اخوان قنادی

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، صفحه 65-100

چکیده
  در تبادل کالا و تجارت از گذشته‌های دور بشر به دنبال تسهیل روند بوده و در جستجوی راهکارهایی برای ،افزایش  سرعت مبادلات بازرگانی و تجاری بوده است. اما در این مسیر همواره موانع و مشکلاتی وجود داشته که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدیریت دانش ضرورتی انکارناپذیر درمبارزه با قاچاق کالا و ارز
مدیریت دانش ضرورتی انکارناپذیر درمبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیرضا برازی؛ علی مویدی خرم آبادی؛ مریم ملک

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، صفحه 101-135

چکیده
  مفهوم مدیریت دانش را به عنوان رویه ای از بکار یری دانش قبلی برای تصمیم‌گیری جهت تاثیر در کارایی سازمان فعلی و آینده‌سازی آن تعریف نموده‌اند (لی و لان[1]، 2011) با این هدف که سازمان از دانش فردی و جمعی خود، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدیریت مصرف و نقش آن در پیشگیری از کالاهای قاچاق
مدیریت مصرف و نقش آن در پیشگیری از کالاهای قاچاق

احمد کلاه مال همدانی؛ عبداله هندیانی

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، صفحه 137-167

چکیده
  در این نوشتار تحقیقی پدیده قاچاق کالا و ارز از منظر عامل تقاضا مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه تقاضا بیشترین توجه و رویکرد به مصرف کالاهاست . رویکرد اصلی ما بر مبنای روان‌شناسی اجتماعی شکل گرفته است ...  بیشتر