فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

«این نشریه حاصل فعالیت علمی مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران است».