فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دکتری بازرگانی،گرایش کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

چکیده

قاچاق کالا، دارای اثرات مختلفی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی می‌باشد. از آثار اقتصادی این پدیده می­توان به کاهش مصرف کالاهای داخلی، کاهش تولید، کاهش ارزش افزوده و کاهش اشتغال اشاره کرد. بر این اساس این مطالعه به بررسى اثرات مصرف کالاهاى قاچاق بر کاهش تولید بخش­های مختلف اقتصاد ایران و همچنین اقتصاد استان سیستان وبلوچستان با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده می‌پردازد. برای این منظور فرض می­شود تنها در بخش /کشاورزی و محصولات کشاورزی/ صورت می‌گیرد. نتایج تخمین مدل نشان داده است که در اثر ورود محصولات کشاورزی قاچاق به کشور، مقدار تولید کل کشور به اندازه 28/70482 میلیارد ریال کاهش می‌یابد. مقدار کاهش تولید در استان سیستان و بلوچستان در اثر ورود قاچاق محصولات کشاورزی 2582 میلیارد ریال می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effects of Crops smuggling on production of different sectors in the ecomomy of Iran and Sistan and Baluchistan

نویسندگان [English]

  • hamed aramesh 1
  • ramezan hossinzadeh 2
  • Nour Mohammad Yaghoubi 3

2 Assistant Professor

چکیده [English]

smuggling has a variety of economic and non-economic effects. The economic effects of this phenomenon include the reduction in consumption of domestic goods, the decline in production, the reduction of value added and employment. Accordingly, this study investigates the effects of smuggling on the reduction of production in various sectors of Iranian economy as well as the economy of Sistan and Baluchestan province using input-output analysis. for this purpose, It is assumed it exists only in the sector of agriculture and agricultural products. The results of the Model estimation show that because of smuggling of agricultural products into the country, the total production of the country is reduced by 70482.28 billion Rials. The amount of decline in production in Sistan and Baluchestan province is 2582 billion Rials as a result of smuggling of agricultural products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smuggling
  • production
  • Sistan and Baluchestan province
منابع
برانسون، ویلیام (1387)، تئورى و سیاست‌هاى اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکرى، چاپ دهم، انتشارات نى.
سلطانی‌نژاد، موسى (1390)، پیامدهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى مصرف کالاهاى خارجى و قاچاق، همایش اقتصاد سالم.
قربانى، نعیمه (1390)، مصرف کالاهاى وارداتى یا قاچاق و تبعات آن بر سرمایه‌گذارى، همایش اقتصاد سالم.
قره باغیان، مرتضى (1370)، اقتصاد رشد و توسعه، چاپ اول. انتشارات نى.
کهنه‌پوشی، سیدهادی، عنابستانی، علی­اکبر (1391) بررسی رابطة بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتغال در قاچاق کالا (مطالعه موردی بخش خاو و میرآباد- مریوان(، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال چهارم، شماره پانزدهم، صفحات 1-20.
مرکز آمار ایران، حساب‌های منطقه­ای 1379-1391.
مرکز آمار ایران، حساب­های ملی، 1379-1391.
نوری (1385)، گسترش قاچاق در بستر نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن، مجله الهیات و حقوق، شماره 9 و 10، صفحات 149-174.
Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input – output analysis: Foundations andextensions. (2nd Ed.). New York: Cambridge University Press