فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه قاچاق یکی از مسائل اصلی کشور محسوب می­شود. به طوری که آثار قاچاق نه‌تنها در بعد اقتصادی آسیب­های جدی به جامعه وارد می­کند، بلکه آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی جبران‌ناپذیری نیز در پی دارد. یکی از پیامدهای مخرب قاچاق، ایجاد از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی است. در این مقاله به بررسی و «تاثیر قاچاق بر از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی» به روش اسنادی پرداخته شده است. بدین منظور، هنجارهای دینی و ملی به عنوان شاکله هویت ایرانی اسلامی در نظر گرفته شده و در این راستا، پنج بعد هویت ایرانی اسلامی شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و سیاسی، تعریف و شاخص‌سازی شده است و سپس آسیب‌های قاچاق به تفکیک این پنج بعد بر روی هویت ایرانی اسلامی و هنجارهای دینی و ملی تشریح و تبیین شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of trafficking on the alienation of religious and national norms

نویسنده [English]

 • zeinab mahmoudabadi
 1. بیابانی، غلامحسین (1391)، قاچاق انسان، جرم روزافزون بین­المللی، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین­المللی پلیس، 2 (10): 62- 73.
 2. پژوهان، جمشید (1385)، بررسی اقتصادی قاچاق در ایران، پژوهشنامه اقتصادی؛ 20: 43-70.
 3. توکلی، کیاندخت (1389)، نظام اداری و قاچاق کالا، از علت­شناسی تا راهکارهای پیشگیرانه، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 5(14): 159-182.
 4. جوان جعفری، عبدالرضا (1391)، زمینه­های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان و سیاست کیفری در فبال ابن جرم، فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات بین­المللی پلیس، 4(13): 39-70.
 5. چانگ، جانی (1390)، پیشگیری از قاچاق انسان در اقتصاد جهانی، ترجمه محمد رحمتی، تعالی حقوق، 4 (13): 215-225.
 6. حیدری­فر، محمد رئوف (1393)، بررسی آثار و پیامدهای امنیتی قاچاق کالا، فصل­نامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، 48: 153-194.
 7. خرمی، مصطفی (1393)، بررسی تدبیرهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برای مقابله با قاچاق انسان به عنوان یک موضوع جهانی، مطالعات اوراسیای مرکزی، 7 (2): 291-318.
 8. ربیعی، حسین (1392)، تبیین نقش منفی پدیده قاچاق در امنیت ملی و رضایتمندی عمومی، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 1 (1): 114-137.
 9. رستم گورانی، ابراهیم (1392)، بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی، دو فصل­نامه علمی پژوهشی آمایش سرزمین، 5(1): 27-49.
 10. رومینا، ابراهیم (1393)، تبیین نظری قاچاق کالای ورودی و مدیریت آن در کشورها، فصل­نامه ژئوپلیتیک، 10(1): 83-105.
 11. زواریان، معصومه (1389)، چالش­های مبارزه با قاچاق میراث و آثار فرهنگی، فصل­نامه مطالعات بین­المللی پلیس، 1 (4): 93-105.
 12. سبحانی‌نژاد، مهدی (1392)، چارچوب مفهومی هویت اسلامی ـ ایرانی و ملاحظات عملی تعمیق آن در نظام دانشگاهی، فرهنگ در اندیشه اسلامی، 3(3): 413-436.
 13. عالی‌پور، حسن(1388)، قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان، مطالعات راهبردی زنان، 45: 143-186.
 14. غلامحسین بیابانی، سرهنگ (1390)، قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن، نشریه دانشکده علوم انتظامی، 4 (15): 125-157.
 15. فروغی، یاسر (1390)، قاچاق انسان یا برده­داری مدرن؛ علل و آسیب، فصلنامه علمی ـترویجی مطالعات بین المللی پلیس، 2 (6): 100- 129.
 16. فهرستی، زهرا (1386)، تجارت زنان و کودکان از دیدگاه فقهای شیعه و بررسی علل و اهداف آن، فصلنامه بانوان شیعه، 4(13): 43-77.
 17. قلی‎‌زاده، ابراهیم (1390)، علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه دانش انتظامی، 12(4): 109- 142.
 18. قیومی، عباسعلی (1391)، سنجش وضعیت مولفه­های هویت ایرانی ـ اسلامی در میان دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقا آن، مجله مدیریت فرهنگی، 6(18):23-48.
 19. لشنی پارسا، روح‌الله (1387)، چالش­ها و چشم­اندازهای قاچاق کالا، دوماه نامه توسعه انسانی پلیس، 5(18): 91-118.
 20. لقمان­نیا، مهدی (1387)، علل قاچاق کالا؛ تلاش برای ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق کالا، مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 9: 156-168 .
 21. محمدی، حمدالله (1394)، تاملی بر چالش­های تربیت مبتنی بر هویت ایرانی ـ اسلامی در مواجهه با فرهنگ مصرف­گرا و نو لیبرالیسم، فصلنامه مطالعات ملی، 16(1): 25-44.
 22. مستجابی سرهنگی، حمید (1393)، قاچاق کالا در مرزهای دریایی استان هرمزگان و تاثیر آن در امنیتی منطقه، فصلنامه انتظام اجتماعی اجتماعی، 6(1)، 104-124.
 23. میرحیدری، مریم (1393)، ارزیابی مولفه­های هویت ایرانی ـ اسلامی و انقلابی در وب‌سایت‌‎های دانشگاه­های دولتی تهران، فرهنگ در اندیشه اسلامی، 4(2): 179-198.
 24. نوبهار، رحیم (1385)، قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه­های اسلام با نگاه به مقررات بین­المللی و حقوق ایران، مدرس علوم انسانی: 10(3): 187-220.
 25. وطن‌خواه، حمید (1391)، بررسی نقش پلیس در پیشگیری و مقابله با قاچاق زنان و دختران، پلیس زن 16: 6-33.
 26. وطن‌پور، علیرضا (1387)، قاچاق کالا و تاثیر آن بر اقتصاد ملی، بررسی‌های بازرگانی، 27: 6-24.
 27. یاوری، بافقی (1389)، امنیت تعیین تاثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش­های مدیریت انتظامی، 5(4): 585- 6070.