فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه قم

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که در کانون توجه دینداران قرارگرفته است، بحث معرفت دینی است، از طرفی قاچاق کالا پدیده‌ای چند وجهی است که ابعاد متعددی در آن دخیلند، یکی از ابعاد که همه ابعاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد بعد فرهنگی است، برای مقابله با قاچاق کالا سازوکارهای متعددی وجود دارد که اعمال تعرفه‌های منطقی از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود، توجه به انواع خطرها در عرصه‌های مختلف در گرو توجه به ابعاد فرهنگی است؛ اسلام کلید معمای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روزگار ماست، مشروط بر اینکه تفسیرهای غیرعلمی و بینش‌های انحرافی را رها و تمام توجه را به منبع لایزال وحی الهی معطوف داریم، لازمه این امر دستیابی به معرفت صحیح از دین است؛ مبارزه با قاچاق کالا از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و اقتصادی برجای می‌گذارد؛ در این مقاله با تکیه بر مبانی معرفت دینی ضمن بررسی بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری مقولات فرهنگی با روش توصیفی ـ تحلیلی به تأثیر آن در مبارزه با قاچاق کالا با هدف کمک به سیاستگذاری و ساماندهی مرتبط با امر مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما باید توجه داشت که آنچه از دیدگاه ما می‌تواند شکوفایی جامعه را در پی داشته باشد تبیین مقولات فرهنگی بر اساس مبانی معرفت دینی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

 • farhad khaksar
 1. قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)
 2. نهج البلاغه، ترجمه دکترجعفر شهیدی
 3. ابراهیمی دینانی، غلامحسین. قواعد کلی فلسفی. تهران: مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی فرهنگی
 4. ابراهیمیان، سیدحسین. معرفت‌شناسی از دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی و غربی. قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم 1389.
 5. ابریشمی حمید، مهرآوا محسن، هیبتی نازلی؛ بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹، تابستان ۸۶.
 6. احمدی میانجی، علی، مالکیت خصوصی در اسلام، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1381.
 7. احمدی، عبدا، قاچاق کالا یا تجارت جرم (از پیشگیری تا جرم)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم شماره 5، 1386.
 8. آقازاده علیرضا، قاچاق کالا، انتشارات آریان.
 9. ایروانی، محمدرضا، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش مردم شهر اصفهان نسبت به قاچاق کالا، فصلنامه پلیس شهر، 1390.

10.باقری گرمارودی، اقتصاد زیرزمینی، تخمین و آثار آن بر کسری بودجه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۵۰، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷.

11.بتولی، سیدحسن، متن سخنرانی رئیس پیس آگاهی ناجا، مجموعه مقالات اولین همایش علمی تخصصی قاچاق کالا، 1389.

12.بحرانی، میثم بن علی، قواعد المرام فی علم الکلام. قم، مکتبه آیه الله مرعشی، 1398ق.

13.بختیاری محمد عزیز و حسامی فاضل، درآمدی بر نظریه‌های اجتماعی دین، مباحث مقدّماتی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول، 1382ش.

14.بیرامی، موسی، بررسی قاچاق کالا، علل، پیامدها و راهکارها در استان کردستان، مجموعه مقالات اولین همایش علمی تخصصی قاچاق کالا، 1389.

15.تاجیک، محمدرضا، نگاهی به مسائل امنیتی ایران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1380.

16.جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت. قم: مرکز نشراسراء، چاپ دوم، 1378ش.

17.جوینی، عبدالملک، الارشاد قواطع الادله فی اصول الاعتقاد. بیروت، دارالمکتبه العلمیه، چاپ اول، 1995م.

18.حسین‌زاده، محمد، درآمدی بر معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.

19.حسین‌زاده، محمد، معرفت لازم و کافی در دین، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1387.

20.حسینی بهشتی، سیدعلیرضا، «تعدد فرهنگی»، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، زمستان 1379.

21.حمدی، مجید، دین علیه ایمان، تهران:کویر، چاپ اول، 1378ش.

22.روشن‌دل، جلیل، امنیت ملی و نظام بین‎المللی، انتشارات سمت، تهران، 1374.

23.سلیمی‌فرد، خداکرم؛ حسینی، سید یعقوب و مغدانی، رضا، راهبردهای رویارویی با قاچاق کالا ارایه مدلی برای سیاستگذاری در زمینه قاچاق کالا،مجموعه مقالات منتخب همایش ملی قاچاق کالا، بوشهر، 1388.

24.سیف، الله‌مراد، خلاصه گزارش طرح پژوهشی «بررسی پدیده قاچاق کالا در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7841.

25.شاکرین، حمیدرضا، مبانی و پیش‌انگاره‌های فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.

26.شکیبایی، علیرضا و صادقی، حسین، مدل‌سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۲، بهار و تابستان ۸۲.

27.صالحی امیری، سیدرضا، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، انتشارات ققنوس، 1386.

28.طاهری کردی، حبیب‌الله، شناخت‌شناسی، قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول، مرداد 1361.

29.طوسی، خواجه نصیر، تخلیص المحصل، بیروت، دار الاضواء، چاپ دوم، 1375 ش.

30.طوسی، علاءالدین، تهافت الفلاسفه، بیروت، دارالفکر البنانی، 1993 م.

31.علی‌تبار فیروزجایی، رمضان، فهم دین: مبانی کلامی برایند و برونداد. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، 1390.

32.علی‌زمانی، امیرعباس، علم عقلانیت و دین، قم: دانشگاه قم، 1383ش.

33.الغزالی محمد ابی حامد اقتصاد فی الاعتقاد شرح و تحقیق و تعلیق انصاف رمضان دمشق، بیروت: دار قتیبه ۲۰۰۳م 1382.

34.غزالی، محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت، دارالهلال، چاپ اول، 1993م.

35.غزالی، محمد، شک و شناخت، المنقذ من الظلال، ترجمه‌ی: صادق آدینه بند، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1362ش.

36.قرشی، سیدمجتبی، صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های انقلاب اسلامی، سیدمجتبی قرشی، انتشارات مدین.

37.کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: قدرت هویت، ترجمه حسین چاوشیان، تهران: طرح نو، 1380.

38.لگنهاوزن، محمد، سیاحت اندیشه در سپهر دین، گروهی از مترجمان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1384ش.

39.لنگرودی جعفر، قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش.

40.الله بداشتی، علی، توحید و صفات الهی (درسنامه کلام تخصصی)، قم: دانشگاه قم،1390.

41.مایکل پیترسون {و دیگران} عقل و اعتقاد دینی، ترجمه‌ی: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ چهارم، 1383ش.

42.مرتضوی قهی، علی، قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و حقوق بین‌الملل، نشر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1382.

43.مزدارانی، هادی ،بررسی تهدیدات امنیتی، منطقه‌ای و بین‌المللی، انتشارات پلیس بین‌الملل ناجا، 1390.

44.مطهرى، مرتضى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، انتشارات حکمت، چاپ اول، 1403 ه. ق.

45.مک کواری، تفکر دینی در قرن بیستم، ترجمه: بهزاد سالکی، تهران: امیر کبیر، 1378.

46.ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات کیفری و جزائی، انتشارات خورشید، تهران 80 .

47.نیکیتین، پ، مبانى علم اقتصاد، ترجمه ناصر زرافشان، ص «ج»، و ماتریالیسم تاریخىریال پ. رویان، بحث تولید.

48.یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، چاپ اول، 1379.

49.پایان‌نامه گردشگری و بزهکاری، حسین موسی‌زاده عباسی، 1381.

50.پایان‌نامه نقش مردان و نیروی انتظامی در توسعه جهانگردی و ایران‌گردی، مصطفی فیروزفر، دانشگاه پلیس74.

 1. WWW.ISCANEWS.IR
 2. WWW.kanune - iraiha. De

WWW.Zohre-az.blogspot.com