فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در میان کشورهای منطقه، روسیه کشوری است که در حوزة اقتصادی و تا اندازه‌ای قاچاق کالا شباهت‌های متعددی با ایران دارد. تقریباً 80 درصد درآمد ارزی این کشور از محل فروش نفت و گاز و صنایع وابسته به آن تأمین می‌شود و بخش عمدة اقتصاد این کشور در تصدی دولت است. عرضة سوخت در این کشور به درجه‌ای کمتر از آنچه در ایران جاری است از یارانه دولتی برخوردار و در حوزة قاچاق کالا نیز اگرچه این کشور عضو سازمان تجارت جهانی شده و طبق تعهداتش در مسیر کاهش تعرفه‌ها قرار گرفته لیکن این کشور به‌دلیل گستردگی مرزهای جغرافیایی‌اش، همسایگی با چندین کشور و توسعه نیافتگی محیط‌های مرزی‌اش به نوعی با پدیده قاچاق کالا دست به گریبان است.
طبق ارزیابی کارشناسان روسی، در حال حاضر گستردگی اقتصاد سایه در روسیه تقریباً 25 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. البته لازم به ذکر است که قاچاق کالا تنها یکی از عناصر اقتصاد سایه است از دیگر اجزاء آن می‌توان از تجارت اسلحه، انسان، مواد مخدر، اختلاس، پولشویی و ... نام برد. پژوهش حاضر، قصد دارد تا پس از توصیف وضعیت قاچاق کالا در روسیه و تجربه دولت این کشور پیرامون مبارزه با این مسأله را مورد واکاوی قرار دهد.
 
 
 

عنوان مقاله [English]

A look into the experience of the Russian government in the fight against smuggling

نویسنده [English]

  • r keramatinia

چکیده [English]

Among the countries of the region, Russia shares many similarities with Iran on the economic field and to some extent on the smuggling of goods. Almost 80% of the country's foreign exchange income is provided by the sale of oil and gas and related industries, and the main part of the country's economy is state-owned. Fuel supply in this country is subsidized by the government to a lesser degree than what is currently in Iran. Although this country has become a member of the World Trade Organization which according to its commitments, it is reducing tariffs, it is somehow struggling with the phenomenon of goods smuggling due to the extent of its geographical borders, neighborhood with several countries and the underdevelopment of its border areas.
Currently, according to the assessment of Russian experts, the extent of the shadow economy in Russia is approximately 25-30% of the country's gross domestic product. It should also be noted that the goods smuggling is only one of the elements of the shadow economy; human smuggling, drugs smuggling, embezzlement, money laundering, etc. can be mentioned among its other elements. After presenting the situation of goods smuggling in Russia, this study aims to analyze the experience of the government in combating this problem.