فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش بازرگانی بین الملل)

چکیده

امروزه اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز یکی از موانع مهم تجارت بین الملل و چالش‌های جدی تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها در سراسر جهان تلقی می‌شود . این مقاله در پی آن است تا تاثیر متقابل قاچاق کالا و تسهیل تجارت و رقابت پذیری آن را مورد بحث قرار دهد. هدف از این تحقیق شناسایی تاثیر قاچاق کالا در تسهیل تجارت و چالش‌های موجود در ارتقاء جایگاه و رتبه آن در تجارت بین لملل به منظور رفع موانع موجود و ارتقاء وضعیت تجاری ایران در سطوح بین المللی است.
این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی – کاربردی است و به لحاظ روش اسنادی است که با اتکاء به شاخص های چهارگانه‌ی رقابت پذیری جهانی (GCI) ،توانمندسازی تجاری (ETI) تجارت فرامرزی (TAB) و شاخص لجستیک (LPI) انجام پذیرفته و محاسبات لازم برروی آنان شکل گرفته است
نتیجه آنکه در هر چهار شاخص روندی نوساناتی دیده می‌شود و وضعیت نامناسبی درتجارت بین الملل و صادرات و واردات کشور وجود دارد. این نابسامانی موجب افزایش فرآیند ورود و خروج کالاهای غیر رسمی و قاچاق کالا شده و یا آن را تشدید می‌نماید . در این زمینه تسهیل تجارت از طریق ساماندهی کامل سامانه‎هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توصیه شده است. موانع پیش روی برشمرده شده و برای برخی از مهمترین آن‎ها پیشنهادهایی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of trade facilitation and competitiveness of goods and its effects in combating smuggling

نویسنده [English]

  • vahid maghrebi sinaki

چکیده [English]

Today, the hidden economy and the smuggling of goods and currency are considered as one of the major obstacles to international trade and serious challenges to facilitate trade and competitiveness of goods around the world. This article seeks to discuss the interaction between commodity smuggling and trade facilitation and competitiveness. The purpose of this study is to identify the impact of smuggling on trade facilitation and the challenges in promoting its position and rank in international trade in order to remove existing barriers and improve Iran's trade situation at the international level. This research is descriptive-applied in terms of purpose and in terms of documentation method, which is based on the Global Competitiveness Index (GCI), Commercial Empowerment (ETI), Cross-Border Trade (TAB) and Logistics Index (LPI). As a result, there is a fluctuating trend in all four indicators and there is an unfavorable situation in international trade and the country's exports and imports. This disorder has increased or exacerbated the process of entry and exit of informal goods and smuggling. In this regard, trade facilitation through the complete organization of the systems recommended in the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling. The obstacles ahead are listed and suggestions are made for some of the most important ones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International trade
  • trade facilitation
  • competitiveness
  • cross-border trade
  • electronic systems