فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی

3 دکتری اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

قاچاق (واردات غیررسمی)، پدیده ای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه قاچاق بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. یکی از انواع پر اهمیت قاچاق، قاچاق سوخت می‌‌باشد .پدیده قاچاق سوخت قاچاق سرمایه ملی و خروج آن از کشور و هرز رفتن توان اقتصادی است. سوبسییدهای دولت در واقع برای این ماده حیاتی توسعه است که تولید،صنعت وخدمات جامعه توسط این انرژی به حرکت در می‌آ‌ید. اما قاچاق این ماده طبیعی باعث کندی توسعه و ناموزونی کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و جغرافیایی می‌شود. هدف از این تحقیق شناخت عوامل موثر بر قاچاق سوخت، مطالعه موردی شهرستان جوانرود است. نتایج حاکی از ان است که بیکاری ومحرومیت از عوامل ساختاری موثر در این امر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on fuel smuggling: A case study of Javanrood city

نویسندگان [English]

  • Kiomars Soheili 1
  • ali falahati 2
  • mahnaz sorkhondi 3

1 Associate Professor

چکیده [English]

Smuggling (informal imports) is a phenomenon faced by more or less all countries in the world, but its extent and depth in developing countries is greater than in developed countries, so that in some developing countries smuggling It covers an important part of the economic activities of the society. One of the most important types of smuggling is fuel smuggling. The phenomenon of fuel smuggling is the smuggling of national capital and its departure from the country and waste of economic power. Government subsidies are, in fact, vital to the development of energy, industry, and community services. However, smuggling of this natural substance slows down the development and imbalance of the country economically, socially, politically, demographically and geographically. The purpose of this study is to identify the factors affecting fuel smuggling, a case study of Javanrood city. The results indicate that unemployment and deprivation are structural factors affecting this.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuel smuggling
  • border
  • Javanrood
  • employment