فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

بسیاری ازکشورها به جای حمایت مالی از تولیدات و اشتغال داخلی به دنبال تحریک و تشویق مصرف کننندگان داخلی به خرید کالاهای ساخت داخل با استفاده از شعار«کالای داخلی بخرید» بوده و هستند. برای توجیه این پدیده برخی از محققان به توسعه و آزمون مدل‏های مفهومی تحت عنوان «مدل‏های همیاری» پرداخته‎اند که در آن‎ها علت تشویق مصرف کنندگان به خرید کالاهای داخلی توجیه می‎شود. هدف این مطالعه بررسی و تعیین عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر خرید کالای ایرانی توسط مصرف کنندگان ایرانی می‌باشد. به این منظور با استفاده از اطلاعات آماری که به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده به تخمین و تحلیل یک الگوی ساختاری شامل هفت متغیری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تصمیم مصرف کنندگان مبنی بر خرید کالای ایرانی تاثیر می گذارند پرداخته می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که متغیرهای حس تشابه، احساس سرنوشت مشترک و هزینه‎های خرید کالای داخلی تاثیر معنی داری بر خرید کالای ایرانی در میان نمونه مورد بررسی داشته اما اثر متغیرهای، گرایش نژادی، میهن دوستی و نگرانی در مورد جامعه تاثیر معنی داری بر خرید کالای ایرانی نداشته‎اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of social and psychological factors affecting the purchase of domestically produced goods by Iranian consumers

نویسندگان [English]

  • sakineh sojoodi 1
  • , Fakhri Sadat Mohseni Zenozi 2
  • Nasim Mahin Aslani Nia 2

چکیده [English]

Instead of financially supporting domestic production and employment, many countries have sought to encourage domestic consumers to buy domestically produced goods using the slogan "buy domestic goods." To justify this phenomenon, some researchers have developed and tested conceptual models named "assistive models" in which the reason for encouraging consumers to buy domestic goods is justified. The aim of this study is to investigate and determine the social and psychological factors affecting the purchase of Iranian goods by Iranian consumers. For this purpose, statistical information collected by the questionnaire is used to estimate and analyze a structural model including seven variables that directly and indirectly affect the decision of consumers to buy Iranian goods. The results show that the variables of similarity, feeling of common destiny and the cost of buying domestic goods have a significant effect on the purchase of Iranian goods among the studied sample, but the effect of other variables; ethnic orientation, patriotism and concern about society have not had a significant impact on the purchase of Iranian goods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iranian goods
  • patriotism
  • ethnic orientation
  • social concern
  • sense of responsibility
  • conceptual pattern