فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده

در تبادل کالا و تجارت از گذشته‌های دور بشر به دنبال تسهیل روند بوده و در جستجوی راهکارهایی برای ،افزایش  سرعت مبادلات بازرگانی و تجاری بوده است. اما در این مسیر همواره موانع و مشکلاتی وجود داشته که از آن جمله می‌توان قاچاق کالا و ارز را نام برد.
در این امر استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از راهکارهایی بوده است که بسیاری از کشورها چه به صورت فیزیکی و چه به صورت الکترونیک آن را پی گرفته‌اند. لذا این تحقیق به مقایسه پنجره واحد تجاری در کشورهای موفق پرداخته است لذا سؤال اصلی این است که پنجره واحد تجارت فرامرزی چه  تاثیری بر تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا در کشورهای منتخب داشته است ؟این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش تحلیلی و کتابخانه‌ای  است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش بنچ مارکینگ استفاده شده است در این روش داده‌های کشورهای مورد مطالعه مورد مقایسه قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کشورهای صاحب فناوری الکترونیک تجارت فرامرزی هستند و نمونه آماری نیز کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، آلمان، غنا، چین، سوئد، سنگاپور، کلمبیا، آذربایجان، کره‌جنوبی، ژاپن و ایران بوده که با نمونه‌برداری هدفمند انتخاب شده‌اند.
کشورهای مذکور در سه سطح ارزیابی شده و نتیجه این است که در سطح دوم یا متوسط نزدیک به پایین ارزیابی شده لذا اقدامات فراوانی باید انجام داد که از آن جمله است:  تشکیل کارگروه‌های حرفه‌ای و تخصصی، هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط، بازبینی و اصلاح مقررات مربوط به تبادل داده‌های الکترونیک در میان سازمان‌ها، آموزش کاربران و بازمهندسی فرایندها.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Cross-Border Window and Its Impact on Trade Facilitation and Prevention of Trafficking (Case Study: Multiple Countries Selected)

نویسندگان [English]

  • vahid maghrebi sinaki 1
  • ali akhavan ghanadi 2

چکیده [English]

The exchange of goods and commerce from the distant past has sought to facilitate the process and has sought ways to increase the speed of trade and commerce. But along the way there have always been obstacles and problems, such as the smuggling of goods and currencies.
The use of a single cross-border trade window has been one of the solutions that many countries have adopted, both physically and electronically. Therefore, this study compares the window of a single business in successful countries, so the main question is how the cross-border window of a single business has impacted on facilitating trade and preventing trafficking in selected countries. And it's a library. Benchmarking method was used to analyze the data. In this method the data of the studied countries were compared. The statistical population of the study consisted of countries with cross-border e-commerce technology and the sample included Malaysia, Indonesia, Thailand, Germany, Ghana, China, Sweden, Singapore, Colombia, Azerbaijan, South Korea, Japan and Iran, selected by purposeful sampling.
These countries are evaluated at three levels, and as a result are rated at a low to medium level near the bottom, so a number of actions need to be taken, including: Establishing professional and specialized workgroups, coordinating with relevant agencies, reviewing and amending relevant regulations. To the exchange of electronic data across organizations, user training and process reengineering.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Facilitation
  • Single Window System
  • Customs Processes and Procedures
  • Information Integration System
  • Benchmarking