فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالاهای سلامت ‌محور و راهکارهای مبارزه با آن
بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالاهای سلامت ‌محور و راهکارهای مبارزه با آن

زهرا خداکرمی فرد

دوره 7، شماره 28 ، تیر 1401، ، صفحه 71-93

چکیده
  قاچاق کالا، حاصل یک فرآیند اقتصادی ناپسند و زیان‌بار است که خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به کشورها وارد می‌کند. اقتصاد کشور ما با حجم گسترده‌ای از انواع قاچاق کالا مواجه است. در میان ...  بیشتر