فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

علل و آثار قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
علل و آثار قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

محمدزمان رستمی؛ الهام مومنی

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1398، ، صفحه 76-107

چکیده
  قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود و به نظام اطلاعات اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. این مقاله با رویکرد اقتصاد مقاومتی نخست بر اساس یک مدل مفهومی به علل و پیامدهای قاچاق ...  بیشتر