فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی و شناسایی کانالهای قاچاق سوخت و ارائه فناوریهای پیشرفته نوین برای مبارزه با آن
بررسی و شناسایی کانالهای قاچاق سوخت و ارائه فناوریهای پیشرفته نوین برای مبارزه با آن

مرضیه رسولی؛ کاوه جادی

دوره 7، شماره 29 ، مهر 1401، ، صفحه 29-73

چکیده
  چالش‌های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی‌شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت‌ها باید قاطعانه عمل کنند تا ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت: مطالعه موردی شهر جوانرود
بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت: مطالعه موردی شهر جوانرود

کیومرث سهیلی؛ علی فلاحتی؛ مهناز سرخوندی

دوره 5، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 145-162

چکیده
  قاچاق (واردات غیررسمی)، پدیده ای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه ...  بیشتر