فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

چالش های تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها و اثرات آن در مبارزه با قاچاق کالا
چالش های تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها و اثرات آن در مبارزه با قاچاق کالا

وحید مغربی سینکی

دوره 5، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-141

چکیده
  امروزه اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز یکی از موانع مهم تجارت بین الملل و چالش‌های جدی تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها در سراسر جهان تلقی می‌شود . این مقاله در پی آن است تا تاثیر متقابل قاچاق کالا و تسهیل ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی پنجره واحد تجارت فرامرزی و تاثیر آن بر تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا (مطالعه موردی چند کشور منتخب)
مطالعه تطبیقی پنجره واحد تجارت فرامرزی و تاثیر آن بر تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا (مطالعه موردی چند کشور منتخب)

وحید مغربی سینکی؛ علی اخوان قنادی

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، ، صفحه 65-100

چکیده
  در تبادل کالا و تجارت از گذشته‌های دور بشر به دنبال تسهیل روند بوده و در جستجوی راهکارهایی برای ،افزایش  سرعت مبادلات بازرگانی و تجاری بوده است. اما در این مسیر همواره موانع و مشکلاتی وجود داشته که ...  بیشتر