فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

پارادایم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای کالا و ارز؛ پیشگیری و مقابله با آن
پارادایم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای کالا و ارز؛ پیشگیری و مقابله با آن

احمد کلاه مال همدانی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1396، ، صفحه 121-141

چکیده
  اقتصاد پنهان به عنوان بخش غیر رسمی اقتصاد کشورهای جهان همواره توانسته به موازات اقتصاد رسمی کشورها خودنمایی کرده و موجبات خسران شدید در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و... را فراهم آورد ...  بیشتر