فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

محاسبه ارزش و سهم قاچاق کالا از واردات کل کشور
محاسبه ارزش و سهم قاچاق کالا از واردات کل کشور

میثم حداد؛ خدیجه صلاحی ابر

دوره 7، شماره 29 ، مهر 1401، ، صفحه 107-124

چکیده
  محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به‌منظور اتخاذ سیاست‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از ...  بیشتر
بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان
بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان

حبیب اله فصیحی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 47-71

چکیده
  در این مقاله پس از تعریف مناطق آزاد و و تشریح تاریخچه تاسیس این مناطق در اپران و انواع و نسل‌های مختلف مناطق آزاد تشریح شده و اهداف مختلف از ایجاد آنها بیان گردیده است. سپس به روش توصیفی - تحلیلی به مقایسه ...  بیشتر