فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

جایگاه دیپلماسی استانی در کاهش قاچاق کالا (مطالعه موردی استان کُردستان)
جایگاه دیپلماسی استانی در کاهش قاچاق کالا (مطالعه موردی استان کُردستان)

عابد اصلانی اسلمرز؛ سیف‌الله ساعدی

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1398، ، صفحه 23-74

چکیده
  تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا گسترش دیپلماسی استانی می‌تواند کاهش قاچاق کالا در استان کردستان را به دنبال داشته باشد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه توام ...  بیشتر