فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

تدوین و ارزیابی استراتژی‌های توسعه بازارچه مرزی کیله براساس مدل (SWOT) و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
تدوین و ارزیابی استراتژی‌های توسعه بازارچه مرزی کیله براساس مدل (SWOT) و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

محمد شیخه پور؛ غلامرضا رحیمی؛ اسداله خدیوی؛ زانیار شیخه پور

دوره 5، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 49-87

چکیده
  < p dir="RTL">توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی‌کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک‌سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه‌های مرزی را به منظور ...  بیشتر