فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت: مطالعه موردی شهر جوانرود
بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت: مطالعه موردی شهر جوانرود

کیومرث سهیلی؛ علی فلاحتی؛ مهناز سرخوندی

دوره 5، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 145-162

چکیده
  قاچاق (واردات غیررسمی)، پدیده ای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه ...  بیشتر