فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با رویکرد جهانی شدن جرم
تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با رویکرد جهانی شدن جرم

محسن غلامی رزینی؛ قدرت اله خسروشاهی؛ حسن پوربافرانی

دوره 5، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 67-91

چکیده
  زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز از یک سو اقتصاد و امنیت ملی را تهدید می‌کند. زیرا، مرتکبان آن خدماتی به جامعه عرضه نمی‌کنند و در تولید و ایجاد اشتغال قانونی سهمی ندارند. از سوی دیگر، جهانی شدن قاچاق کالا ...  بیشتر