فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نواقص و ساختارهای موجود قوانین کیفری و غیرکیفری مبارزه با قاچاق کالا
نواقص و ساختارهای موجود قوانین کیفری و غیرکیفری مبارزه با قاچاق کالا

حسن بابایی

دوره 5، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 7-26

چکیده
  بی‌تردید گام نخست در رفع و مبارزه با پدیده قاچاق کالا شناسایی عوامل آن‌ها ست. از جمله عوامل تأثیرگذار در قاچاق کالا وجود مفرهای قانونی برای مرتکبین قاچاق است با توجه به اینکه کیفیت و نحوه اجرای قوانین ...  بیشتر