فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

رتبه‌بندی عوامل مؤثر برافزایش پول‌شویی در نظام بانکی ایران
رتبه‌بندی عوامل مؤثر برافزایش پول‌شویی در نظام بانکی ایران

پریسا شرفی مطلق؛ مرتضی درخشان؛ جلیل رهبری راد

دوره 5، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 93-126

چکیده
  پول‌شویی نوعی فعالیت بزه‌کارانه است که به معنای تطهیر عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه می‌باشد که به‌عنوان جرمی مستقل شناخته شده است. بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم ترین بخش­های اقتصاد هر کشور در ...  بیشتر