فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر خرید کالاهای ساخت داخل، توسط مصرف‌کنندگان ایرانی
بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر خرید کالاهای ساخت داخل، توسط مصرف‌کنندگان ایرانی

سکینه سجودی؛ فخری سادات محسنی زنوزی؛ نسیم مهین اصلانی نیا

دوره 4، شماره 19 ، اسفند 1398، ، صفحه 150-176

چکیده
  بسیاری ازکشورها به جای حمایت مالی از تولیدات و اشتغال داخلی به دنبال تحریک و تشویق مصرف کننندگان داخلی به خرید کالاهای ساخت داخل با استفاده از شعار«کالای داخلی بخرید» بوده و هستند. برای توجیه این ...  بیشتر