فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی تاثیر قطب های رشد بر توسعه اقتصادی اجتماعیِ منطقه ای با رویکرد کاهش فعالیت های اقتصادی غیررسمی
بررسی تاثیر قطب های رشد بر توسعه اقتصادی اجتماعیِ منطقه ای با رویکرد کاهش فعالیت های اقتصادی غیررسمی

رحیم تیموری

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1398، ، صفحه 79-101

چکیده
  چکیده: یکی از الگوهای توسعه منطقه ای ایجاد قطب های صنعتی است .این الگو برگرفته از نظریة قطب رشد فرانسوا پرو بوده که معتقد است توسعه در همه جا و یکباره اتفاق نمی افتد، بلکه فرایند توسعه ابتدا در برخی نقاط ...  بیشتر