فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز
قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 27-54

چکیده
  مسأله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکنندۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل ...  بیشتر