فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول

مسعود همایونی فر؛ سحر رستگار مقدم حلاج؛ سید سعید ملک الساداتی؛ مهدی قائمی اصل

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1396، ، صفحه 99-121

چکیده
  اقتصاد زیرزمینی مجموعه­ای از فعالیت­های غیرقانونی و گزارش نشده که در چند دهه اخیر اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است؛ که در همه نظام­ها به طور کم و بیش وجود دارد و به صورت­های مختلفی ظاهر ...  بیشتر