فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بازپژوهی ابعاد سیاسی موثر با قاچاق و راهکارهای فقهی مبارزه با آن
بازپژوهی ابعاد سیاسی موثر با قاچاق و راهکارهای فقهی مبارزه با آن

احسان علی اکبری بابوکانی؛ احسان آهنگری

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 143-165

چکیده
  قاچاق کالا که از آفت‌های بسیار مخرّب در اقتصاد جوامع است، از عوامل گوناگونی ناشی می‌شود. ابعاد سیاسی در کنار ابعاد فرهنگی و اقتصادی از آن جمله است. در این نوشتار بعد از بر شمردن عوامل سیاسی که به گسترش ...  بیشتر