فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مقاصد شریعت و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز
مقاصد شریعت و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

وریا حفیدی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1397، ، صفحه 103-141

چکیده
  «مقاصد شریعت» بیان غایت‌مندی شریعت در قانونگذاری و تشریع احکام می‌باشد و از علومی است که از صدر اسلام مورد پذیرش همه مسلمانان قرار داشته و بر اساس آن متون دینی تفسیر شده‌اند. هر چند در امکان و چگونگی ...  بیشتر