فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی
بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی

ادریس راموز؛ محمد حسین شعاعی شهرضا

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 159-185

چکیده
  قاچاق کالا و ارز یکی از مسائل اساسی است که کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. از یک سو  کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل ملی روبروست ...  بیشتر