فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مدیریت مصرف و نقش آن در پیشگیری از کالاهای قاچاق
مدیریت مصرف و نقش آن در پیشگیری از کالاهای قاچاق

احمد کلاه مال همدانی؛ عبداله هندیانی

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، ، صفحه 137-167

چکیده
  در این نوشتار تحقیقی پدیده قاچاق کالا و ارز از منظر عامل تقاضا مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه تقاضا بیشترین توجه و رویکرد به مصرف کالاهاست . رویکرد اصلی ما بر مبنای روان‌شناسی اجتماعی شکل گرفته است ...  بیشتر
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه

محسن صیقلی؛ احمد کلاه مال همدانی؛ سمانه لاجوردی

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 73-115

چکیده
  قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به وبژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به ...  بیشتر
پارادایم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای کالا و ارز؛ پیشگیری و مقابله با آن
پارادایم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای کالا و ارز؛ پیشگیری و مقابله با آن

احمد کلاه مال همدانی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1396، ، صفحه 121-141

چکیده
  اقتصاد پنهان به عنوان بخش غیر رسمی اقتصاد کشورهای جهان همواره توانسته به موازات اقتصاد رسمی کشورها خودنمایی کرده و موجبات خسران شدید در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و... را فراهم آورد ...  بیشتر