دوره و شماره: دوره 4، شماره 15 - شماره پیاپی 29، تابستان 1398، صفحه 1-133 
2. امکان‌سنجی صدور حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور بر قاچاقچی

صفحه 33-57

قدرت الله خسروشاهی؛ حسین سبحانی؛ امین امیر حسینی