نویسنده = ریاحی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. زنجیره تامین ، فناوری بلک چین و تاثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا

دوره 4، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 39-63

عبداله تعامی؛ حامد ریاحی