نویسنده = آهنگری، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی ابعاد سیاسی موثر با قاچاق و راهکارهای فقهی مبارزه با آن

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 143-165

احسان علی اکبری بابوکانی؛ احسان آهنگری