نویسنده = باهرنیا، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی جرم قاچاق دارو در کشورهای انگلستان، آمریکا و ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 47-64

عسگر جلالیان؛ محمد باهرنیا