نویسنده = قره گوزلو، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 69-88

هادی قره گوزلو