نویسنده = شاکری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز

دوره 1، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 155-164

عباس شاکری؛ حمید قاسمی