پارادایم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای کالا و ارز؛ پیشگیری و مقابله با آن

نویسنده

دانش آموخته دکتری جغرافیای محیط زیست

چکیده

اقتصاد پنهان به عنوان بخش غیر رسمی اقتصاد کشورهای جهان همواره توانسته به موازات اقتصاد رسمی کشورها خودنمایی کرده و موجبات خسران شدید در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و... را فراهم آورد در این میان قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای کالا و ارز به عنوان مهمترین بخش اقتصاد پنهان به پدیده‌ای تبدیل شده که از آن می‌توان به عنوان یک پارادایم یاد کرد . در این نوشتار تحقیقی هدف تبیین ابعاد قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و تشریح اجزای آن با رویکرد حقوق اجتماعی است. این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش اسنادی است در گردآوری اطلاعات از متون و کتابهای مختلف، ، مقالات علمی و پژوهشی،واژه‌نامه‌ها، متون قانونی، گزارش‌های عملکرد، اظهارنظرهای کارشناسانه، تجربیات علمی نگارنده و... استفاده شده و نتیجه گرفته شده است که قاچاق سازمان یافته دو وجهه ملی و فراملی به خود گرفته و هدف از آن جنگ نرم از طریق فشل کردن نظام اقتصادی کشور است. برای پیشگیری و مقابله با آن نیز با توجه به متن مقاله 12 محور کلی برنامه‌ای پیشنهاد شده است که محقق لازم می‌داند از طریق کارشناسان برنامه‌ریزی عملیاتی به صورت برنامه عملیاتی و اجرایی کاربست خود را بیابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • ahmad kolahmal hamedani
-      حاجیانى، ابراهیم، «جرایم سازمان‏یافته؛ مفهوم، مدل‏ها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسى»، مطالعات راهبردى29 (پاییز 1384).
-      شمس ناترى، محمّدابراهیم، «جرایم سازمان‏یافته»، فقه و حقوق1 (تابستان 1383).
-      سلیمى،صادق،جنایات سازمان‏ یافته‌فراملّى، تهران، صدرا، 1382.
-      میر محمّدصادقى، حسین، حقوق جزاى بین‏المللى در: مجموعه مقالات، تهران، میزان، 1377.
-      گزارش پشتیبان لایحه مبارزه با قاچاق  کالا و ارزکارگروه تدوین لایحه 1390.
-      شهرام زعفرانلو قاچاق کالا: علل، چگونگی و کارکردهای آن از نگاه مردم (گزارش از نظر سنجی 1390).
-      عیدمحمّد احمدی جرایم سازمان‏ یافته فراملّی و عوامل آن پایگاه جامع مدیر یار به آدرس http://athir.blogfa.com/post- aspx
-      سمیه فلسفی جرایم سازمان یافته؛ آشنایی با انواع و ویژگی‌های آن به آدرس   الکترونیکchetor.com  
-      حمید هاشمی، محمد علی باباپور.جرایم سازمان یافته؛ انتشارات گیسوم،1390.
-       اسدالله افشار جامعه‌ی بشری و پدیده‌ی جرم سازمان یافته؛انتشارات سفیر اردهال 1395.
-      محمد ساولانی.تحلیل پارادایم جامعه شناسی جرایم سازمان یافته؛ شرکت تعاونی انتشارات هورمزد1392.
-      قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392.
-      قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369.