تاملاتی بر نقش قاچاق کالا در اقتصاد کشور و بازکاوی نقش مبارزه با قاچاق در نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها