قاچاق کالا چالشی فراروی توسعه مناطق مرزی، راهبردها و استراتژی ها (مورد بازرگان - ماکو) با مدل SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه پیام نور ارومیه

3 دانشگاه پیام نور البرز

4 پیام نور هشتگرد

کلیدواژه‌ها