امکان‌سنجی صدور حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور بر قاچاقچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق(ع)

3 کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از مسایلی که امروزه به نحو گسترده‌ای نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، قاچاق کالا و ارز است. بر همین اساس، جرم انگاری و تشدید کیفر این جرم می‌تواند هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهد تا میزان جرم کاهش یابد.لذا، باید به تطبیق عناصر جرم مزبور با عناصر سه گانه جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداخته شود. بر همین اساس، در باب عنصر مادی لازم می‌آید که برای کشف رابطه علیت، از رفتار قاچاقچی و وقوع اخلال در نظام اقتصادی، به متخصصین این حوزه رجوع شود. در این مورد تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به مسئله مذکور اشاره داشته است. لذا در باب عنصر مادی نیز باید اذعان داشت آن چه در باب اخلال، نقطه ثقل مواد مربوط بدان را تشکیل می‌دهد، حصول اخلال در نظام تولیدی کشور است. در تطبیق عناصر معنوی نیز باید اذعان داشت که اگر قاچاقچی در پی قاچاق کالا بوده لکن قصد اخلال یا علم به وقوع آن نداشته است بعید است که بتوان ایشان را اخلالگر نظام اقتصادی کشور دانست. در باب عنصر قانونی نیز به مواد قانونی در این زمینه پرداخته خواهد شد و در نهایت انطباق قاچاقچی کالاو ارز با حصول شرایط خاص واطلاق عنوان اخلال در نظام اقتصادی به وی ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها