نقشه راهبردی اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

2 کارشناس ارشد، مربی دانشگاه غیرانتفاعی عالی ایوانکی

چکیده

بیانات حضرت امام خامنه‌ای، رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع رجوع از سوی تصمیم‌گیران و مدیران کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. نام‌گذاری سال‌ها با مفاهیم اقتصادی - فرهنگی در دوره اخیر نشان از اهمیت فوق‌العاده این امر از دیدگاه ایشان دارد. مقام معظم رهبری،کلید اصلاح و توسعه در هر مقوله ای را در فرهنگ می‌دانند بنابراین در طی سال‌های اخیر بیانات فراوانی در مورد اصلاح فرهنگ جهت اصلاح اقتصادی کشور ارائه کرده‌اند، مباحثی مانند جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و غیره را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. بیانات مقام معظم رهبری از یک اندیشه محکم و منسجم نشات گرفته‌، به گونه ای که هر یک از بیانات ایشان در یک موضوع خاص در راستای پوشش دادن و حمایت از یک راهبرد کلی برای نظام می‌باشد. در مواجهه با چنین اندیشه نظام‌مندی، خرد کردن فرمایش‌های ایشان ممکن است باعث از دست رفتن مفاهیم اصلی یا فهم ناقص مطالب ‌گردد. در چنین شرایطی، دید سنتزی به نظر کارایی بیشتری خواهد داشت. در این تحقیق با جمع‌آوری و دسته‌بندی بیانات ایشان در زمینه اقتصاد مقاومتی، نقشه راهبردی کلانی استخراج گردیده است. در این نقشه با تقسیم‌بندی میان بخش‌های مختلف جامعه، اعم از دولت، دانشگاه، حوزه و غیره، به صورت سیستماتیک کارکرد هر یک از این ارگان‌ها در راستای رسیدن به ویژگی‌های مطلوب جامعه تبین شده‌اند. نتایج مطالعات مضامین استراتژیک جالبی را در پی داشته است که می‌تواند در برنامه‌ریزی فرهنگی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار بگیرند.
 

کلیدواژه‌ها