تعداد مقالات: 76
1. رویه های حقوقی مبارزه با پول شویی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 1-26

سید محمد مهدی ساداتی


3. بررسی اثر قاچاق کالا بر رشداقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۹۰ - ۱۳۵۳

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-45

مینا جزمی؛ مسعود نیکوقدم


7. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و مبادلات قاچاق

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 9-34

نریمان یوسفی


10. بررسی فقهی حکم قاچاق و معاملات مبتنی بر قاچاق

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 23-33

محمدرضا یوسفی شیخ رباط


11. جایگاه دیپلماسی استانی در کاهش قاچاق کالا (مطالعه موردی استان کُردستان)

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 23-74

عابد اصلانی اسلمرز؛ سیف‌الله ساعدی


13. قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 27-54

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری


14. امکان‌سنجی صدور حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور بر قاچاقچی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 33-57

قدرت الله خسروشاهی؛ حسین سبحانی؛ امین امیر حسینی


15. نقدی بر سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق ارز (با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 35-72

مجتبی ستوده گندشمین؛ محمد جوانمرد؛ مسعود مرشدی


16. قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 35-72

مصطفی ذوالفقارطلب


18. شرایط حاکم بر صحت معاملات در معامله کالای قاچاق

دوره 3، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 37-59

مینا مهاجر؛ میترا حسینیان


19. زنجیره تامین ، فناوری بلک چین و تاثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا

دوره 4، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 39-63

عبداله تعامی؛ حامد ریاحی


20. مطالعه تطبیقی جرم قاچاق دارو در کشورهای انگلستان، آمریکا و ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 47-64

عسگر جلالیان؛ محمد باهرنیا


21. بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 47-71

حبیب اله فصیحی