فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

شناسایی شیوه های کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو
شناسایی شیوه های کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو

مجید حسین خانبگی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 27-45

چکیده
  قاچاق دارو پس از مواد مخدر و نوع قاچاق است، چراکه زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نبوده، بلکه سلامتی و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.در این تحقیتقی, ضمن بررسی شیوه‌های کنترل و مقابله‌ای نیروی انتظامی ...  بیشتر